Ben Sohib

Indonesia

Ben Sohib menulis novel, cerita pendek, skenario film, dan esai. Dwilogi novelnya The Da Peci Code (2006) dan Rosid & Delia (2008) diadaptasi menjadi film berjudul Tiga Hati, Dua Dunia, Satu Cinta (2010). Buku kumpulan cerita pendeknya Kisah-kisah Perdagangan Paling Gemilang (2020) masuk dalam daftar pendek Buku Pilihan Tempo 2020 dan Kusala Sastra Khatulistiwa 2020.